Hoppa till sidans innehåll

Lägesinformation om Sjöaremossens Isbana

06 NOV 2011 21:03
När blir det is på Sjöarn? Den frågan har isbaneföreningen fått flera gånger om dagen den senaste tiden. En annan fråga isbaneföreningen hela tiden får, är när blir arbetet med den nya kulverten och kylanläggningen klart. Med anledning av dessa frågor vill isbaneföreningen lämna följande information.

  • Skapad: 06 NOV 2011 21:03

Varbergs Kommun äger Sjöaremossens Isbana och har i år avsatt 2,5 miljoner kronor till upprustning av anläggningen och nästa år 5,2 miljoner. Vi tycker att detta tydligt visar att kommunen satsar på anläggningen, vilket är positivt för oss.

Sjöaremossens Isbaneförening svarar för drift och skötsel av anläggningen under säsongen enligt upprättat avtal med Varbergs Kommun.

När det gäller investeringar och ombyggnader av anläggningen är det helt och hållet Varbergs Kommun som svarar för dessa, eftersom det är en kommunal anläggning. Vi får således inte utan särskilt tillstånd utföra något investerings-, ombyggnads eller underhållsarbete. Däremot ska vi initiera investerings- och underhållsbehov, som sedan Varbergs Kommun i samråd med Kungsbacka Kommun kan ta beslut om.

Efter samråd med Isbaneföreningen beslöt kommunen att för årets avsatta investeringsmedel (2,5 miljoner) anlägga en ny kulvert, göra vissa renoveringar i kylanläggningen samt byta ut belysningen. Om det skulle bli pengar över, ska de i första hand användas till ett nytt domarrum.

Trots påpekanden från Isbaneföreningen kom arbetet med kulverten och belysningen först igång i augusti månad. Vårt krav har hela tiden varit att allt ska vara klart till den 1 oktober.

Det besked vi fick var att det inte bör vara något problem. När vi märkte att arbetet inte skulle bli färdigt till den 1 oktober, begärde vi ett möte med ansvarig beställare på Kultur- och Fritid och ansvariga projektledare på Serviceförvaltningen. Detta möte ägde rum den 4 oktober. Vi presenterade då en detaljerad tidplan, som innebar att allt skulle vara färdigt och provkört senast den 25 oktober, så att vi skulle kunna börja spola den 26 oktober om vädret så tillät.

Serviceförvaltningens ansvarige projektledare för kulvert och kylanläggningen godkände vår tidplan och menade att det inte ska vara några problem att klara den. Vid detta möte fick vi även veta att man inte kommer att bygga om belysningen i år beroende på att det vid närmare inspektion visade sig att även fundament och stolpar måste bytas ut och att man inte hinner göra detta innan årets säsong. Man lovade dock att föreslå politikerna att pengarna för belysningen överföres till 2012.

Nu är det den 6 november och anläggningen är fortfarande inte klar att tas idrift. Vid provkörningen den 3 november blev det haveri på de nya cirkulationspumparna så det tar ytterligare några dagar innan anläggningen kan provköras igen. Enligt den information vi fått är denna reparation ett garantijobb, som leverantören ansvarar för.

Serviceförvaltningen har helt och hållet ansvar för att utföra den beställning de fått av Kultur- och Fritid vad avser ny kulvert och renovering av kylanläggningen. Man har inte klarat av att utföra uppdraget i rätt tid vilket vi ser som mycket allvarligt. En anledning härtill är, enligt vår mening, att någon detaljerad tidplan för arbetet inte gjorts. En annan är att den ansvarige projektledaren på Serviceförvaltningen inte styrt anlitade entreprenörer på ett sådant sätt att de är klara i rätt tid för att anläggningen skulle kunna provköras och vara klar att tas idrift senast den 25 oktober i enlighet med det löfte vi fått av honom.
 
Från vår sida anser vi att vi gjort allt vad vi kunnat för att få anläggningen klar. De mer eller mindre dagliga kontakterna med de kommunala tjänstemännen har tagit mycket energi och kraft från oss båda. Samtidigt är trycket från alla som vill igång och spela bandy mycket stort.

När får vi då is? Förhoppningsvis kan vi börja spola i slutet av kommande vecka. Detta under förutsättning att temperaturen inte överstiger 6 – 7 plusgrader och att det inte blåser.

Vi hoppas att vi genom denna information har kunnat besvara en del av alla de funderingar och frågor som medlemmarna i Frillesås BK och Sunvära SK har. Om någon har ytterligare frågor, hör gärna av er till någon av oss.

Till sist vill vi ännu en gång påminna om att Sjöaremossens Isbana är en kommunal anläggning, vilket innebär att det är Varbergs Kommun i samråd med Kungsbacka Kommun som bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Vi kan endast framföra våra synpunkter och det kan vi verkligen lova att vi gjort, när det gäller de pågående arbetena.

Sjöaremossens Isbaneförening
Anders Andersson och Hans-Eric Bengtsson

Skribent: Stefan Månsson
Pantamera - Stöd Sunvära SK

Dräktsponsorer
Vattenfall Ringhals
Maria Åkerberg
GE-Sprinkler
Strängbetong
Mediateknik Varberg
Restaurang Varla
Nordvära Alltjänst AB
Värö Pizza & Kebab

Postadress:
Sunvära SK - Bandy
Göran Karlsson, Sunnvära 68
43265 Väröbacka

Kontakt:
Tel: 0340660803
E-post: This is a mailto link

Se all info